Disclaimer

 

Handelsonderneming J. Snoei B.V.
Van der Giessenweg 6
2921 LP Krimpen a/d IJssel
Nederland

Directeur: Hans Boer
Telefoon: +31 (0)180 51 91 55
E-mail: info@jsnoeibv.com
Handelsregister: Kamer van Koophandel Rotterdam 24147672
BTW-nr.: NL 005667604 B01


Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door J. Snoei B.V. Door deze website te bezoeken en/of de op de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel wij constante zorg en aandacht besteden aan de inhoud van deze website om deze compleet, correct en actueel te houden, blijft het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of verouderd is. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. J. Snoei B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteiten van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, dan waarderen wij het zeer als u dat aan ons meldt. Wij zullen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, geografisch materiaal en logo’s) is eigendom van J. Snoei B.V. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J. Snoei B.V. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Disclaimer e-mail

De informatie die is opgenomen in een e-mail van J. Snoei B.V. (inclusief eventuele bijbehorende bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u een e-mail ontvangt die niet voor u is bestemd, verzoeken wij u om deze e-mail te verwijderen en ons direct te informeren. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder onze toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden. J. Snoei B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail of de inhoud daarvan. Hoewel wij ons uiterste best doen, kunnen wij niet garanderen dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Deze disclaimer is onverkort van toepassing op de hierop volgende (reeks) e-mails.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door J. Snoei B.V. worden aanbevolen. J. Snoei B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door J. Snoei B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

J. Snoei B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind u altijd op deze website.